Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Oznamy pre verejnosť

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVytlačiť
 


 
 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi - Információ a használt elemek és akkumulátorok tárolásárólVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Info leták.pdf Info leták.pdf (636.8 kB)

 
 

Návrh záverečného účtu na rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Nový cestovný poriadok linky 402444 od 1.6.2018 - Új menetrend a 402444 járatra 2018.6.1-tőlVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Zabezpečenie ochrany lesov pre požiarmi v roku 2018 - oznámenieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie občanov na úseku ochrany ovzdušiaVytlačiť
 


 
 

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiaci 1/ 2018 - 9/2018Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:
 
 4. január 2018 - štvrtok
18. január  2018
- štvrtok
1. február 2018 - štvrtok
15. február 2018 - štvrtok
1. marec 2018 - štvrtok
15. marec 2018 - štvrtok
29. marec 2018 - štvrtok
12. apríl 2018 - štvrtok
26. apríl 2018 - štvrtok
10. máj 2018- štvrtok
24. máj 2018 - štvrtok
7. jún 2018 - štvrtok
21. jún 2018 - štvrtok
3. júl 2018 -utorok
19. júl 2018 - štvrtok
2. augusta 2018 - štvrtok
16. august 2018 - štvrtok
30. augusta 2018 - štvrtok
13. septembra 2018 - štvrtok
27. septembra 2018 - štvrtok


 

Termín zberu triedeného odpadu v obci Farná:

29. januára 2018 - pondelok
26. februára 2018 -pondelok
27. marca 2018
- utorok
30. apríla 2018 - pondelok

29. mája 2018 - utorok
27. júna 2018 - streda
30. júla 2018 - pondelok
27. augusta 2018 - pondelok
27. septembra 2018 - štvrtok

 

 

          


 

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai :

2018. január 4  - csütörtök
2018. január 18 - csütörtök
2018. február 1 - csütörtök

2018. február 15 - csütörtök
2018. március 1 - csütörtök
2018. március 15 - csütörtök
2018. március 29 - csütörtök
2018. április 12 -
csütörtök
2018. április 26 - csütörtök
2018. május 10 - csütörtök
2018. május 24 - csütörtök
2018. június 7 -csütörtök
2018. június 21- csütörtök
2018. július 3 - kedd
2018. július 19 - csütörtök
2018. augusztus 2 - csütörtök
2018. augusztus 16 - csütörtök
2018. augusztus 30 - csütörtök
2018. szeptember 13 - csütörtök
2018. szeptember 27 -
csütörtök

A szelektív hulladék elszállításának időpontja:

2018. január 29 - hétfő
2018. február 26 -
hétfő
2018. március 27 -
kedd
2018. április 30 - hétfő
2018. május 29 - kedd
2018. június 27 - szerda
2018. július 30 - hétfő
2018. augusztus 27 -hetfő
2018. szeptember 27 - csütörtök
2018. július 30 - hétfő
2018. augusztus 27 - hétfő
2018. szeptember 27 - hétfő

 

 

 

 


 
 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky vo Farnej Megyei választások - eredmények FarnadonVytlačiť
 


 
 

Vybudovanie zberného dvora a troch stojísk v obci FarnáVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správaVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Zber použitých batérií, akumulátorov a elektroodpaduVytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v  našej  obci  sa vykonáva zber  použitých  batérií  a akumulátorov a elektroodpadu.  Zberná nádoba pre použité batérie sa nachádza na Obecnom úrade  vo  Farnej  na  prízemí, zber  sa  uskutoční  každý pracovný deň v úradných hodinách. Zber použitých akumulátorov a elektroodpadu sa uskutoční na zbernom  dvore  za  budovou  obecného úradu  každý  pracovný  deň  v  úradných hodinách.


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1121

Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 635 /57%/

Počet platných odovzdaných hlasov: 622


 
 

Upozornenie pre stavebníkovVytlačiť
 


 
 

Oznamy pre verejnosť

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVytlačiť
 


 
 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi - Információ a használt elemek és akkumulátorok tárolásárólVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Info leták.pdf Info leták.pdf (636.8 kB)

 
 

Návrh záverečného účtu na rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Nový cestovný poriadok linky 402444 od 1.6.2018 - Új menetrend a 402444 járatra 2018.6.1-tőlVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Zabezpečenie ochrany lesov pre požiarmi v roku 2018 - oznámenieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie občanov na úseku ochrany ovzdušiaVytlačiť
 


 
 

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiaci 1/ 2018 - 9/2018Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:
 
 4. január 2018 - štvrtok
18. január  2018
- štvrtok
1. február 2018 - štvrtok
15. február 2018 - štvrtok
1. marec 2018 - štvrtok
15. marec 2018 - štvrtok
29. marec 2018 - štvrtok
12. apríl 2018 - štvrtok
26. apríl 2018 - štvrtok
10. máj 2018- štvrtok
24. máj 2018 - štvrtok
7. jún 2018 - štvrtok
21. jún 2018 - štvrtok
3. júl 2018 -utorok
19. júl 2018 - štvrtok
2. augusta 2018 - štvrtok
16. august 2018 - štvrtok
30. augusta 2018 - štvrtok
13. septembra 2018 - štvrtok
27. septembra 2018 - štvrtok


 

Termín zberu triedeného odpadu v obci Farná:

29. januára 2018 - pondelok
26. februára 2018 -pondelok
27. marca 2018
- utorok
30. apríla 2018 - pondelok

29. mája 2018 - utorok
27. júna 2018 - streda
30. júla 2018 - pondelok
27. augusta 2018 - pondelok
27. septembra 2018 - štvrtok

 

 

          


 

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai :

2018. január 4  - csütörtök
2018. január 18 - csütörtök
2018. február 1 - csütörtök

2018. február 15 - csütörtök
2018. március 1 - csütörtök
2018. március 15 - csütörtök
2018. március 29 - csütörtök
2018. április 12 -
csütörtök
2018. április 26 - csütörtök
2018. május 10 - csütörtök
2018. május 24 - csütörtök
2018. június 7 -csütörtök
2018. június 21- csütörtök
2018. július 3 - kedd
2018. július 19 - csütörtök
2018. augusztus 2 - csütörtök
2018. augusztus 16 - csütörtök
2018. augusztus 30 - csütörtök
2018. szeptember 13 - csütörtök
2018. szeptember 27 -
csütörtök

A szelektív hulladék elszállításának időpontja:

2018. január 29 - hétfő
2018. február 26 -
hétfő
2018. március 27 -
kedd
2018. április 30 - hétfő
2018. május 29 - kedd
2018. június 27 - szerda
2018. július 30 - hétfő
2018. augusztus 27 -hetfő
2018. szeptember 27 - csütörtök
2018. július 30 - hétfő
2018. augusztus 27 - hétfő
2018. szeptember 27 - hétfő

 

 

 

 


 
 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky vo Farnej Megyei választások - eredmények FarnadonVytlačiť
 


 
 

Vybudovanie zberného dvora a troch stojísk v obci FarnáVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správaVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Zber použitých batérií, akumulátorov a elektroodpaduVytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v  našej  obci  sa vykonáva zber  použitých  batérií  a akumulátorov a elektroodpadu.  Zberná nádoba pre použité batérie sa nachádza na Obecnom úrade  vo  Farnej  na  prízemí, zber  sa  uskutoční  každý pracovný deň v úradných hodinách. Zber použitých akumulátorov a elektroodpadu sa uskutoční na zbernom  dvore  za  budovou  obecného úradu  každý  pracovný  deň  v  úradných hodinách.


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1121

Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 635 /57%/

Počet platných odovzdaných hlasov: 622


 
 

Upozornenie pre stavebníkovVytlačiť
 


 
 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 1/2018 - 9/2018 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:    4. január 2018 - štvrtok 18. január  2018 - štvrtok 1. február 2018 - štvrtok 15. február 2018 - štvrtok 1. marec 2018 - štvrtok 15. marec 2018 - štvrtok 29. marec 2018 - štvrtok 12. apríl 2018 - štvrtok 26. apríl 2018 - štvrtok 10. má

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správa

dnes je: 15.8.2018

meniny má: Marcela

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka