Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Uznesenia obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému prístupné aj na obecnom úrade. Na požiadanie ich obecný úrad zašle žiadateľovi poštou, faxom alebo e-mailom.

Tel./Fax: 036 772 11 90
Email: farna@farna.sk


 

Oznamy pre verejnosť

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru - Predľženie širokorozchodnej železniceVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva Maghívó az újonnan megválasztott képviselők testületi ülésére Vytlačiť
 


 
 

Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí A helyi Önkormányzati szervekbe való választások eredményeiVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 - OznámeniaVytlačiť
 


 
 

Zmeny cestovných poriadkov od 10. októbra 2018 do 15. októbra 2018 A menetrendek változásai 2018. október 1-től 2018. október 15.-igVytlačiť
 


 
 

Zmeny cestovných poriadkov od 1. októbra 2018 - A menetrendek változásai 2018. október 1-tőlVytlačiť
 


 
 

Oznam - Pomoc obetiam dom8ceho násilia Értesítés - Segítség a családon belüli erőszak áldozatainakVytlačiť
 


 
 

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce vo Farnej a do Obecného zastupiteľstva vo Farnej - A regisztrált polgármester jelöltek listája és az Önkormányzati kévpviselő jelöltek listája Farnadon Vytlačiť
 


 
 

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu v mesiaci 1/ 2018 - 12/2018Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:
 
13. septembra 2018 - štvrtok
27. septembra 2018 - štvrtok
11. októbra 2018 - štvrtok
25. októbra 2018 - štvrtok
  8. novembra 2018 - štvrtok
22. novembra 2018 - štvrtok
  6. decembra 2018 - štvrtok
20. decembra 2018 - štvrtok
3. január 2019 - štvrtok
17. január 2019 - štvrtok
31. január 2019 - štvrtok

 

Termín zberu triedeného odpadu v obci Farná:

27. septembra 2018 - štvrtok
25. októbra 2018 - štvrtok
27. novembra 2018 - utorok
21. decembra 2018 - piatok
29. január 2019 - utorok

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai :

2018. szeptember 13 - csütörtök
2018. szeptember 27 -
csütörtök
2018. október 11- csütörtök
2018. október 25 - csütörtök
2018.
november 8 - csütörtök
2018. november 22 - csütörtök
2018. december 6 - csütörtök
2018. december 20 - csütörtök
2019. január 3 - csütörtök
2019. január 17 -
csütörtök
2019. január 31
- csütörtök

A szelektív hulladék elszállításának időpontja:

2018. szeptember 27 - csütörtök
2018. október 25 - cütörtök
2018. november 27 - kedd
2018. december 21 - péntek
2019. január 29 - kedd

 

 

 

 


 
 

Plánovaná odstávka elektriny v obci Farná - A villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetésének időpontjaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa uskutoční plánovaná odstávka elektriny dňa 21.09.2018 v čase od 7:30 do 12:00 pod číslami domov:

47 - 76
77 - 99
100 - 196
201 - 299
300,334,335
443 - 459
580 - 587
715 - 716
Obecný úrad č.d. 462 a Zdravotné stredisko č.d. 162.
 

Értsítjük falunk lakosait a  villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetésének időpontjáról: 2018.9.21-én  7:30 - 12:00 a következő házszámok alatt nem lesz villanyáram:

47 - 76
77 - 99
100 - 196
201 - 299
300,334,335
443 - 459
580 - 587
715 - 716
Községi hivatal - 462
Egészségügyi központ -162.

 

 

 


 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVytlačiť
 


 
 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi - Információ a használt elemek és akkumulátorok tárolásárólVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu na rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Nový cestovný poriadok linky 402444 od 1.6.2018 - Új menetrend a 402444 járatra 2018.6.1-tőlVytlačiť
 


 
 

Zabezpečenie ochrany lesov pre požiarmi v roku 2018 - oznámenieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie občanov na úseku ochrany ovzdušiaVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky vo Farnej Megyei választások - eredmények FarnadonVytlačiť
 


 
 

Vybudovanie zberného dvora a troch stojísk v obci FarnáVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správaVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Zber použitých batérií, akumulátorov a elektroodpaduVytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v  našej  obci  sa vykonáva zber  použitých  batérií  a akumulátorov a elektroodpadu.  Zberná nádoba pre použité batérie sa nachádza na Obecnom úrade  vo  Farnej  na  prízemí, zber  sa  uskutoční  každý pracovný deň v úradných hodinách. Zber použitých akumulátorov a elektroodpadu sa uskutoční na zbernom  dvore  za  budovou  obecného úradu  každý  pracovný  deň  v  úradných hodinách.


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1121

Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 635 /57%/

Počet platných odovzdaných hlasov: 622


 
 

Upozornenie pre stavebníkovVytlačiť
 


 
 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 9/2018 - 12/2018 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:   13. septembra 2018 - štvrtok 27. septembra 2018 - štvrtok 11. októbra 2018 - štvrtok 25. októbra 2018 - štvrtok   8. novembra 2018 - štvrtok 22. novembra 2018 - štvrtok   6. decembra 2018 - štvrtok 20. decembra 2018 - štvrtok 3. január 2

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správa

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka