Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Obec Farná leží na pravom brehu rieky Hron v dolnohronskej nížine, na križovatke štátnych ciest Želiezovce-Nové Zámky a Levice-Štúrovo. Obec patrí do vinárskej oblasti Želiezovce. Vo vinohradníckom hone Farnadský kopec a Iklad sa vo viničných domkoch - vhodných i na ubytovanie, dorába kvalitné biele a červené víno.V súčasnosti patrí obec do okresu Levice, kraj Nitra.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156, kde sa spomína pod názvom Fornod a patrila do Tekovskej župy. V tomto dokumente sa uvádza, že istý Martinius daruje zo svojich 70- ich obcí desatinu, a z ktorých medzi štyri najlepšie patrí aj Farná.

 V listine z roku 1283 sa uvádza pod menom Furnod a získava ju výmenou arcibiskup Ladomer od synov preposta z pozsega – Tomása Báncsu, Tomása a Orbásza. Toto je aj prvá písomná zmienka o svetských držiteľoch pôdy v obci. Farná sa tak stáva súčasťou ostrihomského arcibiskupstva, kde patrí až do roku 1848. Časť obce však v 12. – 14. storočí patrila zemanom.

Ďalšia zmienka o obci je na listine z roku 1332, v ktorej sa uvádza, že Jozef, farár z obce Fereut (drobný názov obce), mal príjem vo výške 3 marky.

V rokoch 1342 – 1349 dáva kráľ Ľudovít I. ostrihomskému arcibiskupovi Telegdimu novú donáciu na obec Farná. V 14. storočí sa znova stretávame so svetskými držiteľmi pôdy. Z listín sa dozvedáme, že v roku 1338 to bol  Pető de Farnad, ktorý získal z titulu záložného práva v Kuraľanoch ďalšie zeme. V roku 1359 sa dostáva obec do Ostrihomskej župy. Po roku 1683 obec v dôsledku tureckých nájazdov celkom vymrela a bola opustená. Ešte aj v roku 1693, 13 rokov po konečnom oslobodení Ostrihomu, je obec spustnutá.

Pri ďalšom súpise z roku 1699 sa uvádza 44 daňovníkov. Tu sa uvádza aj richtár obce, ktorým bol János Kiss. V tom istom roku však obec dostala svoju vlastnú pečať a v roku 1701 je v obci aj učiteľ. Listina z roku 1715 popisuje aj to, v obci boli už vinice. V roku 1732 dal arcibiskup Imrich Esterházy postaviť v obci Farná nový kostol, zasvätený sv. Petrovi Pavlovi. Pri jeho stavbe boli použité kamene zo zrúteného kostola za potokom a zo zrúcaniska v strede obce , kde bola aj zvonica s dvomi zvonmi. V tomto období v obci bola už aj škola , no ako sa uvádza , jej budova sa nachádzala vo veľmi zlom stave. Školmajstrom bol György Majoríni. V roku 1787 bol postavený kostol reformovaný tolerančný kostol, doplnený v roku 1804 vežou. V roku 1821 bol v obci postavený evanjelický kostol.

 V revolučnom roku 1849 sa v neďalekých Tekovských Lužanoch odohrala krvavá bitka medzi cisárskymi vojskami a armádou generála Görgeiho. Táto bitka sa odohrala 19. apríla 1849 a končila sa práve v chotári obce Farná. Na počesť padlých maďarských honvédov postavili obyvatelia obce v r. 1909 pod vedením richtára Pála Vargu pamätný stľp pred budovou vtedajšieho obecného úradu. V roku 1856 bola vybudovaná ľudová škola.

V období medzi vojnami Československý štát  vybudoval v obci novú školu a uskutočnil pozemkovú reformu. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku a v tomto období bola postavená aj budova Obecného úradu. Obec bola od začiatku roku 1945 obsadená nemeckými vojakmi, ktorý ustupovali z Maďarska a Rumunska. Usadenie nemeckých vojakov v obci zapríčinilo aj nálety sovietskych vojsk, čo v obci spôsobilo veľké materiálne škody. Našťastie straty na ľudských životoch  boli malé. K oslobodeniu obce prišlo 27. marca 1945 v skorých ranných hodinách.

Okamžite po oslobodení obce bola založená Miestna národná rada, ktorá začala s odstraňovaním následkov vojny a snažila sa o návrat života obce do normálneho stavu. Boli opravené mosty  v obci a odovzdal sa do prevádzky miestny mlyn, ktorý začal zásobovať múkou aj obyvateľov okolitých obcí.

V 50-ich rokoch sa naplno rozbehol život v obci poznačenej vojnou. Začalo sa združstevňovanie a vzniklo JRD. V roku 1951 začala premávať prvá pravidelná autobusová linka do obce, do tohto obdobia  autobusovú dopravu zabezpečoval súkromný sektor.

V roku 1952 sa začalo s výstavbou nového mosta ponad potok Kvetnianka. V roku 1958 sa vypálili prvé tehly v miestnej tehelni. V roku 1973 sa položí základný kameň novej, modernej Materskej školy, ktorá sa odovzdá do užívania v roku 1975. V roku 1977 sa za 11 mesiacov  vybuduje nová požiarna zbrojnica. V roku 1983 bol odovzdaný obyvateľom obce do užívania nový kultúrny dom. V roku 1985 sa začínajú práce na vybudovaní novej pošty a nového zdravotného strediska. V roku 1987 začala svoju prevádzku aj lekáreň, a zrušila sa po 30-ich rokoch prevádzka miestnej tehelne. V roku 1989 bola odovzdaná do užívania nová budova polikliniky.

Novembrové udalosti v roku 1989 neobišli ani Farnú a prechod od totality k demokracii prebehol aj tu rýchlo. Nasledujúce roky sa niesli v znamení mien, ktoré zo sebou prinieslo nové politické usporiadanie štátu. Obec však ďalej pokračovala vo svojom raste a žije životom modernej obce.

V našej obci ešte platí zásada "Kto prichádza v dobrom, je vítaným hosťom".


 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 9/2019 - 12/2019 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:   12. september 2019 - štvrtok 26. september 2019 - štvrtok 10. október 2019 - štvrtok 24.október 2019 - štvrtok 7. november 2019 - štvrtok 21. november 2019 - štvrtok 5. december 2019 - štvrtok 19. december 2019 - štvrtok   Termín zber

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správa

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka