Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 ziadost__o__stavebne__povolenie.doc (51 kB) (51 kB)

Ohlásenie drobných stavieb
 ohlasenie_drobnej_stavby_-_tlacivo_novec4a0.docx (20 kB) (20 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav_5241.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby1b45.doc (41 kB) (41 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim3eba.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby410f.doc (36 kB) (36 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby
 navrh_na_klaudaciu_stavbybd40.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Zápis o prevedených skúškach inštalácií
 zapis_o_prevedenych_skuskach_instalacii1453.doc (25 kB) (25 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 navrh__na_vydanie_rozzhodnutia_o_umiestneni_stavbyc1b3.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Životné prostredie

Žiadosť o MZZO do prevádzky
 ziadost_o_mzzo_do_prevadzky.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Žiadosť o MZZO k stavebnému povoleniu
 ziadost_o_mzzo_k_stavebnemu_povoleniu.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie vzdušia na rok 20..
 oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_na_rok_20__.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k SP podľa vodného zákona
 ziadost_o_vyjadrenie_k_sp_podla_vodneho_zakona.doc (30 kB) (30 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Ziadost-vyrub-drevin.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka - do 15. rokov
 ziadost_ o_vydanie_rybarskeho_listka_-_do 15._rokov.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

Komunálny odpad

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznámenie KO- PO a FO podnikateľ.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Žiadosť o pridelenie popolnice
 ziadost_o_pridelenie_popolnice.doc (25 kB) (25 kB)

Žiadosť o výmenu popolnice
 ziadost_ o_vymenu_popolnice.doc (25 kB) (25 kB)

Žiadosť o zmenu veľkosti/intervalu popolnice
 ziadost_o_zmenu_velkosti_-_intervalu_popolnice.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)

Miestne dane - tlačivo
 miestne-dane-tlacivo.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Miestne dane - potvrdenie
 miestne-dane-potvrdenie.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

Miestne dane - poučenie
 miestne-dane-poucenie.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

Sociálne veci

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - donáška obedov
 ziadost_o_poskytnutie_socialnej_pomoci_-_donaska_obedov.doc (82.5 kB) (82.5 kB)

Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov
 ziadost_o_zabezpecenie_donasky_obedov.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov - donáška obedov
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_stravovanie_dochodcov_-_donaska_obedov.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

Lekársky nález donáška obedov
 lekarsky _nalez_na _ucely_posudenia_odkazanosti_-_donaska_obedov.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

Opatrovateľské služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.doc (32 kB) (32 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci

 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_pomoci.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

Lekársky nález
 lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

Iné tlačivá

Plnomocenstvo
 plnomocenstvo.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost-o-urcenie-sup-orient-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Potvrdenie súpisného čísla - žiadosť
 Ziadost-o-urcenie-sup-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Územnoplánovacia informácia - žiadosť
 ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP
 Ziadost-o-sprac-podkladov-po-ROEP.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 Prázdna žiadosť.doc (47 kB) (47 kB)

SHR - osvedčenie
 SHR osvedčenie.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

Iné tlačivá

Plnomocenstvo
 plnomocenstvo.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost-o-urcenie-sup-orient-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Potvrdenie súpisného čísla - žiadosť
 Ziadost-o-urcenie-sup-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Územnoplánovacia informácia - žiadosť
 ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP
 Ziadost-o-sprac-podkladov-po-ROEP.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 Prázdna žiadosť.doc (47 kB) (47 kB)

SHR - osvedčenie
 SHR osvedčenie.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 1/2019 - 6/2019 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:     3. január 2019 - štvrtok 17. január 2019 - štvrtok 31. január 2019 - štvrtok 14. februára 2019 - štvrtok 28. februára 2019 - štvrtok 14. marca 2019 - štvrtok 28. marca 2019 - štvrtok 11. apríla 2019 - štvrtok 25. apríla 2019 - štvrtok

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správa

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka