Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO
 ziadost-stavebne-povolenie.doc (49.7 kB) (49.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 ziadost-o-vydanie-povolenia-na-odstranenie-stavby.doc (57 kB) (57 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska: k územnému konaniu + vyňatiu z PPF
/ stavebnému konaniu / zmene v užívaní / odstráneniu stavby
 ziadost-o-zavazne-stanovisko.doc (26 kB) (26 kB)

 
Ohlásenie udržiavacích prác
 ohlasenie_udrziavacich_prac.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.doc (61.5 kB) (61.5 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu
 NAVRH-NA-VYDANIE-KOLAUDACNEHO-ROZHODNUTIA-PRE-VODNU-STAVBU.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.doc (62 kB) (62 kB)

 
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 ziadost_o_zapis_stavby_do_katastra_nehnutelnotsi.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie.doc (33 kB) (33 kB)

 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.doc (49 kB) (49 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_zmene_stavby_pred_dokoncenim.doc (59.5 kB) (59.5 kB)

 
Žiadosť o drobnú stavbu
 Ziadost-drobna-stavba.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Žiadosť o drobnú stavbu - elektrická prípojka
 Ziadost-pripojka.doc (42 kB) (42 kB)

 
Potvrdenie o veku stavby - žiadosť
 Potvrdenie-o-veku-stavby-ziadost.doc (28 kB) (28 kB)

 

Životné prostredie

Žiadosť o MZZO do prevádzky
 ziadost_o_mzzo_do_prevadzky.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Žiadosť o MZZO k stavebnému povoleniu
 ziadost_o_mzzo_k_stavebnemu_povoleniu.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie vzdušia na rok 20..
 oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_na_rok_20__.doc (35 kB) (35 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k SP podľa vodného zákona
 ziadost_o_vyjadrenie_k_sp_podla_vodneho_zakona.doc (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Ziadost-vyrub-drevin.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka - do 15. rokov
 ziadost_ o_vydanie_rybarskeho_listka_-_do 15._rokov.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

 

Komunálny odpad

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznámenie KO- PO a FO podnikateľ.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

 
Žiadosť o pridelenie popolnice
 ziadost_o_pridelenie_popolnice.doc (25 kB) (25 kB)

 
Žiadosť o výmenu popolnice
 ziadost_ o_vymenu_popolnice.doc (25 kB) (25 kB)

 
Žiadosť o zmenu veľkosti/intervalu popolnice
 ziadost_o_zmenu_velkosti_-_intervalu_popolnice.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)

Miestne dane - tlačivo
 miestne-dane-tlacivo.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Miestne dane - potvrdenie
 miestne-dane-potvrdenie.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

 
Miestne dane - poučenie
 miestne-dane-poucenie.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

 

Sociálne veci

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - donáška obedov
 ziadost_o_poskytnutie_socialnej_pomoci_-_donaska_obedov.doc (82.5 kB) (82.5 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov
 ziadost_o_zabezpecenie_donasky_obedov.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov - donáška obedov
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_stravovanie_dochodcov_-_donaska_obedov.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Lekársky nález donáška obedov
 lekarsky _nalez_na _ucely_posudenia_odkazanosti_-_donaska_obedov.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 

Opatrovateľské služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.doc (32 kB) (32 kB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci

 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_pomoci.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Lekársky nález
 lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 

Iné tlačivá

Plnomocenstvo
 plnomocenstvo.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost-o-urcenie-sup-orient-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Potvrdenie súpisného čísla - žiadosť
 Ziadost-o-urcenie-sup-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Územnoplánovacia informácia - žiadosť
 ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP
 Ziadost-o-sprac-podkladov-po-ROEP.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 Prázdna žiadosť.doc (47 kB) (47 kB)

 
SHR - osvedčenie
 SHR osvedčenie.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

 

Iné tlačivá

Plnomocenstvo
 plnomocenstvo.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost-o-urcenie-sup-orient-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Potvrdenie súpisného čísla - žiadosť
 Ziadost-o-urcenie-sup-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Územnoplánovacia informácia - žiadosť
 ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP
 Ziadost-o-sprac-podkladov-po-ROEP.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 Prázdna žiadosť.doc (47 kB) (47 kB)

 
SHR - osvedčenie
 SHR osvedčenie.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

 

Obecné slávnosti vo Farnej 7.-8. júl 2017 / Farnadi falunapok 2016. július 7-8.

Zberný dvor v obci Farná

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 6/2017 - 9/2017 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná za mesiace  JÚN 2017 až SEPTEMBER 2017   sa uskutoční v nasledovných dňoch:     8. júna 2017  -   štvrtok 22. júna 2017  -   štvrtok   6. júl 2017 - štvrtok 20. júl 2017 - štvrtok   3. august 2017 - štvrtok 17. august 2017 - štvrtok 31. august 2017 - štvrtok 14. september 20

dnes je: 20.7.2017

meniny má: Iľja, Eliáš

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka