Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 ziadost__o__stavebne__povolenie.doc (51 kB) (51 kB)

 
Ohlásenie drobných stavieb
 ohlasenie_drobnej_stavby_-_tlacivo_novec4a0.docx (20 kB) (20 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav_5241.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby1b45.doc (41 kB) (41 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim3eba.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby410f.doc (36 kB) (36 kB)

 
Návrh na kolaudáciu stavby
 navrh_na_klaudaciu_stavbybd40.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Zápis o prevedených skúškach inštalácií
 zapis_o_prevedenych_skuskach_instalacii1453.doc (25 kB) (25 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 navrh__na_vydanie_rozzhodnutia_o_umiestneni_stavbyc1b3.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 

Životné prostredie

Žiadosť o MZZO do prevádzky
 ziadost_o_mzzo_do_prevadzky.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Žiadosť o MZZO k stavebnému povoleniu
 ziadost_o_mzzo_k_stavebnemu_povoleniu.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie vzdušia na rok 20..
 oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_na_rok_20__.doc (35 kB) (35 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k SP podľa vodného zákona
 ziadost_o_vyjadrenie_k_sp_podla_vodneho_zakona.doc (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Ziadost-vyrub-drevin.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka - do 15. rokov
 ziadost_ o_vydanie_rybarskeho_listka_-_do 15._rokov.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

 

Komunálny odpad

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznámenie KO- PO a FO podnikateľ.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

 
Žiadosť o pridelenie popolnice
 ziadost_o_pridelenie_popolnice.doc (25 kB) (25 kB)

 
Žiadosť o výmenu popolnice
 ziadost_ o_vymenu_popolnice.doc (25 kB) (25 kB)

 
Žiadosť o zmenu veľkosti/intervalu popolnice
 ziadost_o_zmenu_velkosti_-_intervalu_popolnice.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)

Miestne dane - tlačivo
 miestne-dane-tlacivo.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Miestne dane - potvrdenie
 miestne-dane-potvrdenie.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

 
Miestne dane - poučenie
 miestne-dane-poucenie.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

 

Sociálne veci

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - donáška obedov
 ziadost_o_poskytnutie_socialnej_pomoci_-_donaska_obedov.doc (82.5 kB) (82.5 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov
 ziadost_o_zabezpecenie_donasky_obedov.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov - donáška obedov
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_stravovanie_dochodcov_-_donaska_obedov.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Lekársky nález donáška obedov
 lekarsky _nalez_na _ucely_posudenia_odkazanosti_-_donaska_obedov.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 

Opatrovateľské služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.doc (32 kB) (32 kB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci

 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_pomoci.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Lekársky nález
 lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 

Iné tlačivá

Plnomocenstvo
 plnomocenstvo.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost-o-urcenie-sup-orient-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Potvrdenie súpisného čísla - žiadosť
 Ziadost-o-urcenie-sup-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Územnoplánovacia informácia - žiadosť
 ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP
 Ziadost-o-sprac-podkladov-po-ROEP.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 Prázdna žiadosť.doc (47 kB) (47 kB)

 
SHR - osvedčenie
 SHR osvedčenie.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

 

Iné tlačivá

Plnomocenstvo
 plnomocenstvo.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost-o-urcenie-sup-orient-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Potvrdenie súpisného čísla - žiadosť
 Ziadost-o-urcenie-sup-c.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Územnoplánovacia informácia - žiadosť
 ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP
 Ziadost-o-sprac-podkladov-po-ROEP.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
 Prázdna žiadosť.doc (47 kB) (47 kB)

 
SHR - osvedčenie
 SHR osvedčenie.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

 

Zberný dvor v obci Farná

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 9/2017 - 12/2017 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná za mesiace  SEPTEMBER 2017 až DECEMBER  2017   sa uskutoční v nasledovných dňoch:   14. september 2017 - štvrtok 28. september 2017 - štvrtok 12. október 2017 - štvrtok 26. október 2017 - štvrtok   9. november 2017 - štvrtok 23. november 2017 - štvrtok   7. december 2017 - štv

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správa

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka